ماده 141 قانون تجارت چیست؟

ماده 141

ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که در صورتی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر زمان مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و یا رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در مورد مفاد ماده 141 این سوال مطرح است که تکلیف هیئت‌ مدیره که دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده است و باید بلافاصله قبل از آن که بر اثر زیان‌های وارده بیشتر از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد انجام شود در چه زمانی محقق می‌شود؟

ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت پیش‌بینی کرده مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار جهت رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود و در تبصره آن آمده است: بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی دریافت تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. از مدلول ماده 89 چنین برمی‌آید که ترازنامه و حساب سود و زیان فقط پس از ارائه در مجمع عمومی استماع گزارش بازرس و تصویب آن توسط مجمع عمومی اعتبار می‌یابد و در نتیجه همان نوع که منطق هم حکم می‌کند نمی‌توان تکلیف مندرج در ماده 141 را به هنگامی در میانه سال مالی یا زمانی پیش از تصویب صورت‌های مالی به وسیله مجمع عمومی عادی تسری داد.

یعنی پیش از تصویب صورت‌های مالی در مجمع عمومی اصولا صورت‌های مالی معتبری وجود ندارد که هیئت‌مدیره را براساس آن بتوان مکلف به رعایت مفاد ماده 141 کرد.

در صورتی که ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت هیئت‌مدیره را مکلف به دعوت بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده می‌کند، ولی  طبق ماده 265 عدم رعایت ماده 141حداکثر دو ماه بعد از بین رفتن بیشتر  از نیمی از سرمایه موجب مقررات جزایی می‌شود. با توضیحات بالا به نظر می‌رسد در صورتی که هیئت‌مدیره شرکت عدم رعایت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت را مبنی بر دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده دو ماه بعد از تصویب صورت‌های مالی در مجمع عمومی عادی رعایت نکند، بازرس باید عدم رعایت مفاد ماده فوق را به عنوان قسمتی از وظیفه‌ای که طبق ماده 151 به عهده او قرار گرفته است، گزارش کند.

در صورتی که چنین است بازرس در سال ابتدایی که زیان انباشته بیشتر  از نصف سرمایه می‌شود تکلیفی در مورد گزارش کردن ندارد، ضمن این که در هر حال این جمله معمول که «توجه مجمع عمومی را به مفاد ماده 141جلب می‌کند» متنی دو پهلو است که نه عدم رعایت مفاد ماده فوق به دست هیئت‌مدیره را گزارش می‌کند و نه ناشی از وظیفه های دیگری است که بازرس به عهده دارد.

منبع https://www.ilsafir.com/

اشتراک گذاری

یک پاسخ