عرضه اولیه گدنا

عرضه اولیه گدنا  (شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک)

عرضه اولیه گدنا  (شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک) به عنوان دویست و بیستمین نماد درج شده در فرابورس ایران انجام خواهد شد. در این عرضه اولیه 51 میلیون سهم از سهام شرکت برای عرضه به عموم مردم در نظر گرفته شده است.

عرضه اولیه گدنا در روز سه شنبه 28 مرداد ماه، از ساعت 13 تا 17 ثبت سفارش خواهد شد و سهام آن روز چهارشنبه بین متقاضی ها تقسیم می شود.

حداکثر سهمیه قابل سفارش برای هر شخص 20 سهم در نظر گرفته شده است که با توجه به بازه قیمتی 5800 تا 6000 ریالی آن، حداکثر به حدود 120.432 ریال سرمایه نیاز خواهد بود. با فرض مشارکت 5.8 میلیون کدبورسی عرضه اخیر، به هر سهم نهایتا 8 سهم برسد که رقم آن کمتر از 5000 تومان خواهد بود!

اطلاعات بیشتر در:

اشتراک گذاری

یک پاسخ